Webinari

U savremenom poslovnom svetu, webinari postaju ključno sredstvo za edukaciju i razvoj zaposlenih.

Započnite put ka pozitivnim promenama

Kada ih vodi iskusni business coach, webinari postaju interaktivna platforma koja pruža vredna znanja o ključnim temama: work-life balansu, prevenciji burnout sindroma i razvoju novih lidera. Održavaju se preko Google meet-a ili Zoom aplikacije.

natasa piljagic webinari

"Savršen balans je osnova za uspeh."

Moje ime je Nataša Piljagić
i radujem se što mogu podeliti svoju priču s vama.

Nataša Piljagić

Work-life balans: Umesto stresa harmonija

U današnjem ubrzanom radnom okruženju, postizanje optimalnog work-life balansa postaje sve važnije za očuvanje mentalnog zdravlja i opšte dobrobiti zaposlenih. U sklopu vebinara vođenog od strane iskusnog business coach-a, postavlja se temelj za razumevanje ključnih principa ravnoteže između poslovnih i ličnih obaveza.

Webinar se fokusira na konkretne strategije koje pomažu zaposlenima da integrišu svoje profesionalne i privatne živote na način koji ne dovodi do stresa i iscrpljenosti. Učesnici dobijaju priliku da istraže tehnike efikasnog upravljanja vremenom, postavljanje prioriteta i postizanje skladnog životnog ritma. Business coach pruža praktične smernice kako identifikovati ključne oblasti disbalansa i implementirati promene koje će dovesti do harmonije.

Interaktivnost webinara omogućava učesnicima da postavljaju pitanja, dele svoja iskustva i uče jedni od drugih. Kroz diskusije o realnim izazovima koje nose poslovne obaveze i porodične odgovornosti, stvaraju se korisne smernice koje se mogu primeniti u svakodnevnom životu.

webinar zoom

Prevencija burnout sindroma: Očuvanje mentalnog zdravlja na radnom mestu

U zahtevnom radnom okruženju, prevencija burnout sindroma postaje imperativ za očuvanje mentalnog zdravlja zaposlenih. Webinar vođen od strane iskusnog business coach-a, postavlja temelje za razumevanje uzroka, simptoma i najefikasnijih strategija prevencije ovog ozbiljnog problema.

Ovaj Webinar istražuje različite aspekte mentalnog zdravlja, fokusirajući se na razvoj svesti o stresu, prepoznavanje znakova burnout sindroma i izgradnju otpornosti. Učesnici se upuštaju u diskusije o praktičnim tehnikama upravljanja stresom, postavljanju granica i očuvanju emocionalne stabilnosti.

Jedan od ključnih ciljeva webinara je osnaživanje učesnika da prepoznaju faktore koji doprinose burnoutu u njihovom okruženju. Business coach pruža alate za analizu radnog opterećenja, kao i tehnike samoprocene koje pomažu zaposlenima da razvijaju strategije za očuvanje mentalnog zdravlja.

Webinari o prevenciji burnout sindroma ne samo da obezbeđuju informacije već i grade zajednicu podrške među učesnicima. Ovo povezivanje stvara atmosferu u kojoj se otvoreno razgovara o mentalnom zdravlju i destigmatizuje se razgovor o stresu i burnoutu. Ova vrsta edukacije ne samo da štiti pojedince od burnout sindroma već i doprinosi stvaranju radnog okruženja koje podstiče zdravlje i blagostanje.

Nataša Piljagić izazovi lidera tima

Novi lideri: Izazovi i mogućnosti upravljanja timom

Prelazak iz nižeg u viši menadžment donosi sa sobom niz izazova i prilika, posebno kada je reč o upravljanju timom. U webinaru business coach deli ključna saznanja o tome kako novi lideri mogu izgraditi efikasan i motivisan tim. Ovakvi webinari istražuju specifične veštine koje novi lideri treba da razvijaju kako bi bili uspešni u vođenju tima. Fokus je na komunikaciji, postavljanju ciljeva i stvaranju pozitivnog radnog okruženja. Učesnici webinara dobijaju uvid u najnovije trendove u liderstvu i kako ih primeniti u stvarnom poslovnom okruženju. Jedan od ključnih aspekata webinara je analiza stvarnih izazova s kojima se novi lideri suočavaju. Business coach pruža konkretne studije slučaja i praktične scenarije kako bi učesnici stekli praktično iskustvo u rešavanju problema i donošenju odluka u timskom okruženju. Interaktivnost webinara omogućava novim liderima da postavljaju pitanja, dele svoja iskustva i razmenjuju najbolje prakse. Ovaj dijalog stvara zajednicu podrške među novim liderima, omogućavajući im da uče jedni od drugih i razvijaju se kao vođe.