1 na 1

Individualne sesije sa business coach-om preko Zoom-a pružaju personalizovanu podršku direktno u vašem udobnom okruženju.

Započnite put ka pozitivnim promenama

Ove sesije omogućavaju dubinsko istraživanje vaših profesionalnih ciljeva, rešavanje izazova u karijeri i rad na ličnom razvoju. Business coach koristi interaktivni pristup kako bi vam pomogao u postizanju specifičnih ciljeva, bez obzira da li je to promena karijere, priprema za traženje posla ili prevazilaženje burnout-a.

"Savršen balans je osnova za uspeh."

Moje ime je Nataša Piljagić
i radujem se što mogu podeliti svoju priču s vama.

Nataša Piljagić

Individualni rad sa business coach-om pružaju posebnu podršku svima koji razmatraju promenu karijere. Kroz ovu personalizovanu interakciju putem Zoom platforme, pojedinci dobijaju priliku za istraživanje svojih strasti, razvoj relevantnih veština i postavljanje jasnih ciljeva za budućnost.

Business coach vodi klijente kroz proces samoproučavanja, pomažući im da identifikuju svoje snage, vrednosti i profesionalne ambicije. Ove sesije često uključuju i istraživanje mogućih karijernih putanja, dajući pojedincima jasnu sliku o tome šta ih ispunjava i motiviše.

Kroz postavljanje realnih ciljeva i razvoj planova akcije, business coach pomaže klijentima da korak po korak preduzmu konkretne korake ka ostvarenju svojih karijernih ciljeva. Ove sesije nisu samo usmerene na momentalne odluke, već pružaju dugoročnu podršku u oblikovanju karijere koja odražava autentičnost i lični rast.

Promena karijere, vođena stručnim vođstvom, postaje manje zastrašujuća i više podstičuća avantura. Individualne sesije pružaju prostor za istraživanje i otkrivanje novih horizonta, pomažući pojedincima da naprave sledeći korak ka karijeri koja odražava njihovu pravu strast i svrhu.

zoom 1 na 1 nataša piljagić

U 1 na 1 sesijama sa business coach-om putem Zoom platforme, pojedinci dobijaju personalizovanu podršku za efikasnu pripremu za aktivno traženje posla. Ove sesije pružaju specifične strategije i savete koji pomažu klijentima da optimizuju svoj put do profesionalnog uspeha.

Business coach zajedno sa klijentima radi na oblikovanju snažnog CV-a, ističući ključne veštine i dostignuća. Kroz simulacije intervjua, klijenti se pripremaju za realne situacije i dobijaju povratne informacije koje poboljšavaju njihovu sposobnost komunikacije i prezentacije.

Poseban naglasak stavljen je na strategije za online prisustvo. Business coach pomaže klijentima da izgrade profesionalni profil na društvenim mrežama, poput LinkedIn-a i koriste ga kao snažan alat za privlačenje potencijalnih poslodavaca.

Ove sesije ne samo da se fokusiraju na momentalne potrebe u potrazi za poslom, već pružaju trajne veštine koje pojedinci mogu primeniti tokom cele karijere. Efikasne strategije za traženje posla koje proizlaze iz ovih sesija postaju ključni resursi za postizanje konkurentske prednosti na tržištu rada.

1 na 1 piljagic
U 1 na 1 sesijama sa business coach-om putem Zoom platforme, pojedinci dobijaju priliku za fokusiranu podršku u prevazilaženju burnout-a i obnavljanju energije i motivacije. Ove sesije nude personalizovane strategije za suočavanje sa stresom i vraćanje ravnoteže u profesionalnom i ličnom životu. Business coach pomaže pojedincima da prepoznaju uzroke burnout-a, identifikuju oblasti prekomernog stresa i postave prioritete kako bi izbegli preopterećenje. Kroz dijalog, klijenti dobijaju alate za postavljanje granica, upravljanje vremenom i smanjenje radnog opterećenja. Ove sesije takođe nude prostor za dublje istraživanje ličnih ciljeva i vrednosti. Business coach podržava klijente u postavljanju ciljeva koji su usklađeni sa njihovim strastima, pružajući im motivaciju da prevaziđu izazove i ponovo pronađu radnu strast. Kroz tehnike relaksacije, vežbe disanja i strategije za očuvanje mentalnog zdravlja, pojedinci stiču alate za svakodnevno upravljanje stresom. Ove sesije ne samo da pomažu u prevazilaženju trenutnog burnout-a već i grade dugoročne veštine za očuvanje mentalnog i emocionalnog blagostanja. Prevazilaženje burnout-a kroz personalizovan pristup postaje ključ za uspostavljanje održivog i ispunjavajućeg radnog života.